ΕΝ ΑΡΧΗ HN Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η επιτυχία κάθε μάρκας στηρίζεται σε τρεις καθοριστικής σημασίας πυλώνες: 

• Έξυπνος Στρατηγικός Σχεδιασμός

• Δημιουργική Αφήγηση

• Υψηλές παραγωγικές αξίες

Στη BRANDHOUSE ακολουθούμε συστηματικά τα βήματα που συνθέτουν την έννοια της Ολιστικής Μεθόδου Αφήγησης της μάρκας: 

  • Στρατηγική Σκέψη

  • Σαφής τοποθέτηση της μάρκας

  • Προσεκτικός Σχεδιασμός της ανάπτυξής της

  • Κατάλληλες Τακτικές & Ενέργειες Marketing

  • Ανάλυση αποτελεσμάτων

Παράλληλα, σε κάθε βήμα ανάπτυξης των προϊόντων ή υπηρεσιών που αναλαμβάνουμε εξασφαλίζουμε την προοδευτική εξέλιξη της εικόνας τους, με τη σφραγίδα της δημιουργικής συνέπειας, δίνοντας έμφαση στα κρίσιμα και στρατηγικά σημεία που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της συνολικής αντίληψης του κοινού γι’ αυτά.

CREATIVE STORYTELLING

Στη BRANDHOUSE λειτουργούμε με αποκλειστικό γνώμονα την προσθήκη αξίας στις μάρκες που αναλαμβάνουμε.

Την ίδια στιγμή, όπως ξέρουμε, πίσω από κάθε προϊόν ή υπηρεσία κρύβεται μια ιστορία που πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού στο οποίο απευθύνεται, να αιχμαλωτίσει την φαντασία του, να το κάνει να θέλει να αλληλεπιδράσει μαζί του.

Η Δημιουργική Αφήγηση (Creative Storytelling) είναι η Τέχνη του να δημιουργεί μια ιστορία συναισθήματα, να πυροδοτεί αλληλεπίδραση, να προκαλεί αντιδράσεις, να παράγει εμπειρία.

Ανάλογα με το προϊόν, το κοινό στόχος, το περιβάλλον της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη μας όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία και τη συμπεριφορά του κοινού, κάθε έργο που αναλαμβάνουμε ξεδιπλώνει αυτή την ιστορία, με τους όρους μιας γοητευτικής, ολοκληρωμένης και στοχευμένης αφήγησης.

Στη BRANDHOUSE όμως στοχεύουμε ακόμη πιο ψηλά, καθώς επιχειρούμε κάθε φορά να ανατρέψουμε τα καθιερωμένα, εστιάζοντας, όχι μόνο στο δημιουργικό (creative), αλλά στο ισχυρό και ανατρεπτικό Storytelling.  

ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κάθε φάση εξέλιξης της μάρκας υπηρετεί το κεντρικό αφήγημα, εξασφαλίζοντας μια σταθερή βάση πάνω στην οποία μπορούν να εξαχθούν με ασφάλεια τα συμπεράσματα σχετικά με τις επιδόσεις της στην αναγνωρισιμότητα και στις πωλήσεις.

Μετά από κάθε τέτοια φάση έρχεται η στιγμή της διεξαγωγής συμπερασμάτων σύμφωνα με τις επιδόσεις και τον αντίκτυπο που έχει στην αγορά η είσοδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Γι’ αυτό είμαστε πάλι εκεί για να επεξεργαστούμε μαζί με τον πελάτη μας τις λύσεις που θα απαντήσουν σε κάθε ανάγκη και θα προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα τη δημιουργική αφήγηση της  ιστορίας μας.

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα ενός προϊόντος είναι, πρώτα από όλα, το ίδιο το προϊόν και οι παραγωγικές αξίες που το συνοδεύουν. Στη συνέχεια έρχονται όλα εκείνα που θα αποτελέσουν τους “φορείς των μηνυμάτων” του. όπως είναι η έντυπη και η ψηφιακή του παρουσία.

Από τα υλικά της συσκευασίας ενός προϊόντος ή της παρουσίασης μιας υπηρεσίας ή της εταιρικής ταυτότητας μιας επιχείρησης, μέχρι την παραγωγή οπτικού, ακουστικού ή οπτικοακουστικού υλικού της επικοινωνία για την έντυπη και την ψηφιακή του παρουσία, τα υλικά της επικοινωνίας indoor & outdoor ή τους χώρους πώλησης ή παρουσίασης των αγαθών & υπηρεσιών, όλα αυτά που θα συνοδέψουν τις ενέργειες δημοσιότητας και διαφήμισης, είμαστε εκεί για να βάλουμε τη σφραγίδα της συνέπειας και της ποιότητας.

Η σημασία στη λεπτομέρεια και η επιμονή στην επίτευξη της αριστείας σε κάθε επίπεδο, μας έχει εξασφαλίσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία που απαιτούνται για να αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την επιμέλεια της παραγωγής όλων αυτών των παραπάνω εργασιών που θα αποδώσουν στο μέγιστο βαθμό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μάρκας και θα ολοκληρώσουν την εικόνα της.   

ΙT’S THE LITTLE DETAILS THAT ARE VITAL.

LITTLE THINGS MAKE BIG THINGS HAPPEN.

JOHN WOODEN